Акроним: CITYCoP
Период: Юни 2015 - Май 2018
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът „Технологии за взаимодействие между гражданите в подкрепа на модела „Полиция в близост до обществото“ (CITYCoP) се развива в контекста на бързия подем на приложения за смартфони, които имат за цел да повишат случаите на съобщени извършени престъпления и други форми на съдържание, създадени от потребителите (ССП) и взаимодействието, свързано с модела „Полиция в близост до обществото“. Тези приложение се характеризират с предимно англосаксонския подход, който следват, тъй като най-голям брой такива приложения се създават в САЩ, Канада, Австралия и Великобритания, като последната е единствената държава член на ЕС, където има развитие на тези технологии. CITYCoP има за цел да установи защо ЕС изостава, въпреки факта, че моделът „Полиция в близост до обществото“ е успешно внедрен в някои държави от ЕС. Проектът разработва решение, което включва създаването на приложение за смартфон, както и онлайн портал, които да бъдат внедрени във всеки европейски град, като се отчитат местните особености и разнообразието. Тези ИКТ решения ще бъдат създадени „от нулата“ по начин, напълно съобразен с разпоредбите на законодателството за защита на личните данни и личната неприкосновеност.

Проектът ще разработи и обучителна схема, която да спомогне обучението на служители и граждани относно използването на приложението и портала, включително посредством сериозни игри. CITYCoP ще използва интердисциплинарен подход, който ще включва социологическо проучване на модела „Полиция в близост до обществото“, както и разглеждане на перспективи от гледна точка на когнитивната наука относно взаимодействието на гражданите и обществото с правоохранителните органи посредством технологиите. Партньорите в CITYCoP стъпват на дългогодишното сътрудничество помежду си по редица европейски проекти, свързани със съдържание, създадено от потребители, интелигентно наблюдение и лична неприкосновеност (CONSENT, SMART, RESPECT). Това поставя проекта CITYCoP в позицията решенията, които бъдат създадени в неговите рамки, да постигнат интеграция между различните системи в „интелигентните градове“. CITYCoP ще съдейства за пилотно включване на многоезични приложения за смартфони, портали и обучителни модули със сериозни игри в Букурещ (Румъния), Лисабон (Португалия), Флоренция (Италия) и Шефилд (Великобритания).

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Европейската комисия, покана за представяне на предложения „H2020-FCT-2014 Борба срещу престъпността и тероризма“, тема DRS 21-2014 “Етични/социални измерения”, под-тема 2: “Подобряване на сътрудничеството между правоохранителните органи и гражданите – „Полиция в близост до обществото“. Екипът на Университета в Грьонинген, Нидерландия, координира цялостното изпълнение на проекта. България участва наред с още 21 партньорски организации от 13 различни страни.

Фондация „Право и Интернет“ отговаря за изпълнението на целите по работен пакет № 2 “Функционалност, успехи и неуспехи на пазара към настоящия момент”, както и работен пакет № 14 - “Проучване на използваемостта на интелигентни системи за наблюдение за анализ на данни, събрани посредством решенията, разработвани в рамките на CITYCoP”. Екипът на Фондация „Право и Интернет“ ще вземе участие и в дейностите по работен пакет № 1 “Координация и управление“; работен пакет № 4 „Качествено и количествено проучване на потребностите и очакванията на гражданите от инструментите на модела „Полиция в близост до обществото“; работен пакет № 9 „Дизайн и разработване на обучителното приложение“; работен пакет № 11 „Правен и етичен преглед“; и работен пакет № 16 „Публичност и информираност“.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.

Партньори по проекта