На 21-22 април в гр. Вроцлав, Полша се проведе конференция „Legal Innovation”, организирана от Вроцлавската регионална асоциация на юристите, Вроцлавския регионален адвокатски съвет, Изследователския център за правни и икономически въпроси на електронната комуникация и Вроцлавският апелативен съд.

Целта на конференцията бе да се обсъдят последните достижения на международно ниво в сферата на юридическите иновации като употребата на електронни средства в съдебния процес, както и често срещаните проблеми в юридическата практика, свързани със защита на лични данни, достъп до обществена информация, технологични решения, които подпомагат работата на юристите.

Експерти на Фондация „Право и Интернет“ бяха поканени да се включват в конференцията като изявени лектори.

Така Председателят на Фондацията – Проф. д-р Георги Димитров, изнесе лекция върху отдалечени средства за електронна идентификация, електронен подпис и електронна препоръчана поща. Доц. д-р Даниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, избра да представи на аудиторията лекция на тема „Достъп до данни за целите на електронното управление (Перспективи пред българското електронно правителство)“. Деница Кожухарова също допринесе към събитието, като представи проекта CITYCoP и ролята на Фондацията в неговото реализиране.