В портфолиото от GDPR проекти на Фондация „Право и Интернет“, се включва и изграждането на съвместни Консултантски центрове по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент за защита на данни (GDPR)) с организации като БСК, БАККО, Национален борд по туризъм за нуждите на техни членове. Консултантският център включва следните услуги:

  • Провеждане на специализирани обучения, насочени към запознаване и прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679;
  • Извършване на правен анализ на съответствието на процесите по обработване на лични данни съгласно GDPR и изготвяне на доклад за степента на съответствие на процесите по обработване на данни;
  • Предоставя информация относно функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“.