8BELLS - Кипър

8BELLS е стартъп, със седалище в Никозия, Кипър, специализирано в моделиране и технико-икономически проучвания за бизнеса, както и в някои аспекти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Компанията доставя персонализирани решения, които подобряват съвременните комуникации, свързани с областта на 5G мобилните технологии, виртуализацията на мрежовите функции (NFV), както и решения за управление на облачни инфраструктури.