ADELPHI RESEARCH GEMEINNUTZIGE GMBH Берлин/Германия

Adelphi е водещият независим тръст за действия в Европа относно климата, околната среда и развитието. Работа на местно и глобално ниво за намиране на решения на най-спешните политически, икономически и социални предизвикателства на нашето време. Като политически консултант, те подкрепят справедливия преход към въглеродна неутралност и устойчиви, годни за живеене общества. Тяхната работа се основава на трансдисциплинарни изследвания, консултации, базирани на доказателства и диалог със заинтересованите страни. С тези инструменти те оформят политически програми, улесняват политическата комуникация, информират политическите процеси и подкрепят вземащите решения.