Акроним: UP2030
Период: 01.2023 - 12.2025
Статус: Текущ


Описание

Проектът UP2030 има за цел да насочи градове, преминаващи през за социално-техническите преходи постигане на целите, свързани с постигане на климатична неутралност. Проектът ще направи това, създавайки условия за квантов скок от текущи дейности и фрагментиран подход към декарбонизация към подход, основан на визия и ясна стратегия, стъпил върху стабилни проекти и обновено развитие на политики.

Подходът използва градоустройственото планиране и дизайн като средство за създаване на по-добре свързани, по-компактни нулево-нетни квартали в пилотните градове – т.е. квартали с добри условия за живот, които чрез целенасочено проектиране, насърчават дейности за смекчаване на риска от климатични промени. За разлика от фрагментираните иновационни процеси, съсредоточени върху внедряване на конкретно решение за постигане на постепенен напредък, UP2030 предлага самите градове да бъдат в центъра на иновационния подход, за да стимулират промяна.

Проектът разработва методологична рамка 5UP, която подкрепя градовете за:

Приобщаващото участие е ключово през целия цикъл от дейности на проекта, така че реалните нужди на общностите да бъдат отразени в специфичните за града визии, а съвместно проектираните интервенции да оптимизират предоставянето на съпътстващи ползи. Ето защо UP2030 ще:

  • има премерено положително въздействие върху разпределянето на пространство в пилотните градове, и
  • даде възможност на гражданите да участват в прехода, като сами станат посредници на промяната чрез своите устойчиви промени в поведението.

UP2030 обединява 45 партньора от 13 държави – Германия, Гърция, Хърватия, Испания, Португалия, Холандия, България, Турция, Италия, Унгария, Белгия, Великобритания, Швейцария и Южна Корея.

Проектът се координира Дружество "Фраунхофер" по програма Хоризонт Европа, Договор за изпълнение № 101096405