Фондация „Право и Интернет“ подкрепи реализирането на конференция на тема „Защита на личните данни и поверителност. Подготвена ли е вашата компания?“. Събитието се проведе на 03.04.2018 г. в хотел „Хилтън София“.

Конференцията се проведе под формата на тематични модули и дискусионни панели и представи предстоящите промени и текущите тенденции, както и развенча някои митове относно прилагането на регулаторната рамка при защитата на личните данни и поверителността. Също така беше разяснено мястото на технологиите в тези процеси, като се представиха и основни насоки как организациите да се подготвят както от технологична, така и от юридическа гледна точка.

Адв. Десислава Кръстева, старши правен експерт във Фондация „Право и Интернет“ взе участие в един от дискусионните панели, касаещ новата регулаторна рамка – Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR, коментирайки теми, свързани с ролята на Длъжностното лице по защита на данните, правото на преносимост на субектите на данни и други актуални въпроси.

Гости на събитието бяха и проф. д-р Георги Димитров, Председател на Фондация „Право и Интернет“, както и доц. д-р Даниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на организацията.