Advanced Technology Institute (Румъния)

The Advanced Technology Institute (ATI) извършва проучване, проектиране и микро-производство в електроника, механика, оптиката, информатиката, приложна математика и комуникациите.