Adven (България)

Adven е европейска ИТ/ИС консултантска компания. Консултантски услуги на Adven включват главно бизнес моделиране на процесите на управление, оптимизация и реинженеринг. Компанията основава своята практика на ARIS платформата и методологията, разработена от IDS Scheer, като професионален инструмент за електронен бизнес.