Агенция за европейски проекти и управление (Чехия)

Агенция за европейски проекти и управление е неправителствена организация. Основната ѝ цел е да насърчава международно сътрудничество основано на проекти между европейските региони и регионални партньори насочено към информационно общество базирано на знание. Тази цел се осъществява чрез дейности, които включват проучвания, повишаване на информираността, подкрепа за управление на проекти и създаване на контакти с цел засилване диалога и сътрудничеството между държавните администрации, научноизследователската общност, бизнес организациите и гражданските инициативи.


Експертни дейности