Amadeus Association

Асоциация „Амадеус“ е неправителствена транснационална организация за образование и обучение, предлагаща професионално ориентиране, езиково обучение, професионални семинари, както и висококачествени стажове за младежи. Организацията си сътрудничи с повече от 280 компании във всички основни икономически сектори, както и в екологичните отрасли и услуги. Всяка година асоциацията е домакин на 700 стажанти от повече от 30 страни.