Акроним: SSISD
Период: Юни 2017 - Ноември 2018
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

„Структурна синергия за ефективен структурен диалог“ е проект, който има за цел да допринесе за повишаване ефективността на структурния диалог чрез по-активно участие на младежите в процеса на формиране на младежки политики.

Съгласно Договора от Лисабон държавите-членки, които ръководят председателството, работят в тясно сътрудничество в групи, наречени „трио“. Всяко „трио“ определя дългосрочни цели и подготвя общ дневен ред, определящ темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в продължение на 18 месеца. Политиката, на която се основава концепцията за структурен диалог, има за цел да създаде инструмент, който би могъл да взаимодейства с работата на „триото“, като имплементира позицията на младите хора относно създаването на младежките политики.

Идеята на проекта SSISD е да бъде мост между постигнатите резултати от петия цикъл и приоритетите, определени за предстоящия такъв. Той предвижда редица дейности, които са стриктно свързани с действията, планирани от Управителния комитет за структурен диалог. Дейностите включват 4 международни срещи и 3 интернационални семинара.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политики. Участващите страни са представители на петия и шестия цикъл (Словакия, Малта, Естония, България, Австрия), Италия и Белгия.

10000 млади хора на възраст между 18 и 30 години ще участват пряко и непряко в реализирането на проектните дейности.

Онлайн платформа на проект SSISD

Партньори по проекта