04.11.2022г.

Фондация „Право и Интернет“, координатор на проект RELEASE стартира официално неговото изпълнение чрез хибридна начална работна среща с всички партньори. Срещата се проведе на 03 ноември 2022 г. в София. Част от партньорите се присъединиха онлайн. Тя спомогна за взаимното опознаване на организациите, както и съобразяване на проектния план, въпроси по изпълняването на проекта, както и самия му график.

Проектът „Намаляване на прекомерното използване на досъдебното задържане чрез хармонизиране на практиките и предлагане на алтернативи“ (RELEASE) е насочен към подпомагането на съдебната власт (включително съдии, съдии-следователи, прокурори, адвокати и други практикуващи юристи) в държавите - членки на ЕС, особено тези от Източна Европа с цел засилване на сътрудничеството между компетентните органи по въпроса за досъдебното задържане. Дейностите, които ще бъдат извършени в рамките на проекта, целят да улеснят на изграждането на общ подход, чрез идентифициране на най-добрите практики и методи на работа и установяване на взаимно доверие между партньорските държави.

Освен това партньорите обсъдиха целите и структурата на проекта, стратегия за разпространение на резултатите и комуникация, вътрешни процедури, стратегия и критерии за оценка на изпълнението, както и подход към плануваните събития.

Проектът RELEASE се осъществява с подкрепата на Европейския съюз по договор за изпълнение № 101090815.