Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas – AIMP

Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas (AIMP), Технологичният институт за пластмаси, разположен във Валенсия, е частна асоциация с нестопанска цел с повече от 500 асоциирани компании, създаден през 1990 г. Областите на работа на AIMPLAS са свързани с технологични изследвания и развитие върху термопластичните и термореактивните пластмасови материали и продукти, техните процеси на трансформация и тяхната рециклируемост и устойчивост. AIMPLAS генерира технологии, които могат да бъдат използвани от компаниите, за да им помогне да повишат своята ефективност и конкурентоспособност.