Акроним: i4Q
Период: Януари 2021 - Декември 2023
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Промишлени услуги за пренос на данни за качествен контрол върху данни в интелигентното производство (i4Q) е 36-месечен проект, насочен към осигуряване на интелигентни решения за успешно производство с нулеви дефекти.

Производството е ключов сектор, който подържа заетостта в Европейския съюз, генериращ три четвърти от европейския износ (Eurostat, 2019a) и повече от 14% от европейския БВП (The World Bank, 2018). Производствените компании непрекъснато се сблъскват с предизвикателството да променят и адаптират системите си, за да отговаря процесът на производствона стоки на специфични изисквания и при минимално необходимия производствен процент. Също така те трябва да гарантират високо качество и ограничават използването на ресурси с цел намаляване на разходи. Следователно намаляването на отпадъците, остатъците и дефектите, както и производствените разходи и сроковете за изпълнение са от решаващо значение за повишаване на производителността. Проектът i4Q има за цел да предостави надеждни индустриални услуги за данни, базирани на интернет на нещата (НИУД), състоящи се от пълен пакет от 22 решения. Тези решения са способни да управляват огромното количество индустриални данни, идващи от евтини, икономически ефективни, интелигентни и малки по размер фабрични устройства, свързани помежду си, за поддръжка на онлайн мониторинг и контрол на производството.

i4Q Рамката ще гарантира надеждността на данните с функции, които са групирани в пет способности,свързани с цикъла на данни: засичане, комуникация, изчислителна инфраструктура, съхранение и анализ и оптимизация. i4Q НУИД ще включва инструменти за симулация и оптимизация за непрекъснато квалифициране на производствените линии, диагностика на качеството, реконфигуриране и сертифициране за осигуряване на висока производствена ефективност, водеща до интегриран подход за производство с нулеви дефекти. I4Q НУИД ще бъдат демонстрирани в 6 варианта от различни индустриални сектори, представляващидва етапа от производствения процес: доставка на машинни инструменти и производството.

Проектът се координира от CERTH - един от водещите изследователски центрове в Гърция и част от ТОП-20 E.U. изследователски институции с най-голямо участие в състезателни проекти за научни изследвания. Проектът се изпълнява от 24 партньори от 11 различни държави.

Проектът се изпълнява с подкрепата на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейската комисия врамките на договор958205.

Уебсайт на проекта: https://www.i4q-project.eu/


Партньори по проекта