​Асоциация на местните агенции за демокрация

Асоциацията на местните агенции за демокрация (АЛДА) е неправителствена организация, посветена на разпространението на доброто управление и гражданското участие на местно ниво. В частност АЛДА се фокусира върху дейности, подпомагащи сътрудничеството между местните власти и гражданското общество.

АЛДА е основана през 1999 във връзка с инициатива на Съвета на Европейския конгрес на местните и регионални власти да координира и подкрепя мрежа от местни агенции за демокрация, които са установени в началото на 90-те. Тя остава една от подпомагащите програми. АЛДА е представителна организация на местните агенции за демокрация, които са самостоятелни, регистрирани на местно ниво неправителствени организации, действащи като разпространители на добро местно самоуправление.