Австрийски стандарти (Австрия)

„Австрийски стандарти“ е признат орган в Австрия, член на Европейския комитет по стандартизация (CEN), Международната организация за стандартизация (ISO) и Европейския институт за телекомуникационни стандарти (ETSI). „Австрийски стандарти“ дава възможност на хиляди австрийски експерти да определят стандарти въз основа на техни иновативни идеи в международен план.