Акроним: FORMOBILE
Период: May 2019 – April 2022
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

От мобилните телефони до съда - Цялостна верига за съдебно разследване, насочена към мобилни устройства е 36-месечен проект, насочен към борбата срещу престъпността и тероризма. Основната цел на FORMOBILE е да се създаде цялостна верига за съдебно разследване, насочена към мобилни устройства. За постигането на този резултат ще бъдат преследвани три основни цели. Ще бъдат разработени нови инструменти, които включват придобиване на досега недостъпни мобилни данни, отключване на мобилни устройства, както и декодиране и анализ на мобилни данни. Въз основа на дефиниранираните изискванията на правоприлагащите органи и в съответствие с правните и етичните въпроси ще се разработи нов стандарт за съдебно изследване на мобилни устройства . Наред с разработването на новия стандарт и новите инструменти ще бъдат организирани и обучения за представителите на полицейско и наказателно преследване, чиято цел ще бъде да предостави на крайните потребители най-новите познания в областта и за да се гарантира стандарт за качество на разследванията.

Европейският съюз се разви като Съюз за сигурност, основавайки се на Европейската програма за сигурност. Нейната цел е да се гарантира, че хората живеят в пространство на свобода, сигурност и правосъдие, без вътрешни граници. Подкрепата на изследванията в областта на цифровите технологии в контекста на наказателните разследвания е от решаващо значение за постигането на тази визия. FORMOBILE допринася за борбата срещу почти всички форми на престъпност. Това е така, защото мобилните устройства са широко използвани при извършването на престъпленията, особено при подготовката на заговори/конспирации. Въпреки това има престъпления, които са по-тясно свързани с мобилните устройства - включително насилие над деца и по-специално нововъзникващите форми на киберпрестъпления. За да се борят ефективно с престъпността, правоприлагащите органи трябва да могат да достъпят всички доказателства, съхранявани на мобилни устройства.

Проектът се координира от Университета за приложни науки в Митвайда. Консорциумът на проекта се състои от общо 19 партньори в целия ЕС.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 832800.

Уебсайт на проект FORMOBILE

Партньори по проекта