Aвстрийският институт за технологии (AIT)

Aвстрийският институт за технологии (AIT) заема водеща позиция в Австрия в областта на иновациитe и осигурява съществен принос за укрепване на технологичните знания на австрийската икономика и за поддържане на позицията на Австрия, като място за международен бизнес. Като научноизследователска организация AIT играе основна роля в Европа, фокусирайки се върху ключовите инфраструктурни теми на бъдещето.