Автоматизираното профилиране и защитата на личните данни

Подзаглавие: Анализ на GDPR

Автор: Д-р Мартин Захариев

Издателство: За буквите - О писменехь
ISBN: 978-619-185-309-0
Обем: 374 страници
Формат: 84х108/32, меки корици

Цена: 35.00 лв.

Анотация

Настоящето изследване е посветено на изграждането на концепция за организация и управление на автоматизираното профилиране (профилирането). Това явление се изразява в автоматизираната обработка на споделени в електронното пространство данни на дадено физическо лице с цел анализиране и/или прогнозиране на неговите поведенчески модели, качества, религиозни убеждения, сексуални предпочитания, професионални умения, политическа принадлежност и лични убеждения. По този начин става възможно да се генерира многообразие от данни за съответното физическо лице: интереси, политически убеждения, икономически и здравен статус, местоположение, поведенчески особености и т.н. Получените резултати (профили) се използват за вземането на решения в най-различни сфери на обществения живот - от създаването на персонализирани реклами през решения за наемане на работа или отпускане на кредити до борба срещу финансовите измами, престъпността и тероризма.

Процесът на тази автоматизирана обработка на данни обаче все още остава в недостатъчна степен прозрачен и регламентиран и поставя множество въпроси относно съвместимостта на подобна обработка с правилата за защита на личните данни, правото на неприкосновеност на личната сфера на индивида и на човешкото достойнство, забраната за дискриминация, презумпцията за невинност и др.