От 29 ноември до 1 декември 2010 г. в хотел "Шератон" – София ще се проведе форум на информационните и комуникационните технологии "BAIT Week 2.10 – IT седмицата на България".

Събитието ще включва дискусията "Цифровият дневен ред на България 2020", конференцията "Информационна сигурност: Пресечната точка на държава, бизнес и НПО", организирана в сътрудничество Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на ГДБОП-МВР, на която ще вземат участие водещи експерти по киберпрестъпления от България, САЩ и Европа.

Д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет" ще участва в Панел 2 "Взаимодействие на бизнеса, държавата и НПО за опазване на потребителите в интернет от заплахи и посегателства" с изложение по темата "Личните данни. Потребителското съгласие като основна ценност", както и в дискусията "Интернет средата - нови бизнес алтернативи или ново бойно поле?".

В програмата са включени още конференциите "ПЧП за ИКТ проекти в България – разковниче във време на криза", "Диалогът за е-управление в България. Минало, настояще и бъдеще", "Е-Детство: Методики за изследване и законодателна рамка за закрила на децата в онлайн среда", както и семинарът "Конкурентоспособност чрез иновации на експортно ориентирани IT фирми".

За допълнителна информация и регистрация посетете следния адрес: www.baitweek.eu