BRATISLAVSKY INSTITUT PRE POLITICKU ANALYZU (BPI) - Словакия

Братиславският политически институт (BPI) е независим аналитичен център с нестопанска цел, посветен на насърчаването на либералната демокрация, правата на човека, региона на Централна Европа и европейската интеграция чрез анализи и дебати, като подкрепя и предизвиква съответните заинтересовани страни на национално и международно равнище да вземат информирани решения въз основа на доказателства и анализи.