Британската бизнес федерация (Великобритания)

Британската бизнес федерация е организация с нестопанска цел, организация, която се саморегулира за обединено доверие и сигурна съвместна работа. Нейната мисия е да създаде условия за изпълнението на федеративната идентичност и управление на достъпа в промишлеността и с правителствата, по-специално за служителите и потребителите, като се използва инвестиции в индустрията.