Будапещки университет Корвинус (Унгария)

Будапещкият университет Корвинус се определя като научноизлседователски университет, насочен към образование, където научното представяне на академичния състав се измерва по международни стандарти, а студентите могат да придобият конкурентноспобна образователна степен, отговаряща на високите стандарти на Европейския и международен пазар на труда.Така в университета се обучават повече от 14 000 студента в образователни програми в земеделски науки, бизнес адмнистрация, икономика и обществени науки. Университетът заема водещи позиции в тези области във висшето образование в Унгария. В същото време Будапещкият университет Корвинус се отличава насърчаването на мултидисциплинарното сътрудничество.