Международно, интегрирано консултиране на инженери, консултанти и съветници, с присъствие в 31 локации по целия свят, над 70 партньора и 2200 служители. Изградили репутация от световна класа за предоставяне на креативни, ориентирани към стойност решения за един все по-предизвикателен свят. Като наистина взаимосвързана общност от експерти, те ценят човешкото благополучие, любопитството, прегръщат взаимната отговорност и искрено се интересуват от въздействието и наследството на тяхната работа.