Международната конференция за защита на личните данни, организирана от Консорциума по проект CONSENT и Университета „Бабеш-Боляи”, ще се състои в Клуж Напока, Румъния на 6 и 7 септември 2012 г.

Една от целите на проект CONSENT е да подготви политики и препоръки за Европейската комисия и Европейския парламент. Тази конференция има за цел да даде възможност на заинтересованите страни да участват и да допринесат за този процес на подготовка на политиките.

Ключови лекторите, няколко водещи социални мрежи и други доставчиците на онлайн услуги от цял свят са поканени да присъстват на конференцията.
Съгласно приетото от Управителния комитет, отговорен за организацията на конференцията в Клуж Напока, крайният срок за подаване на разширени реферати е удължен до 30-ти юни.

За допълнителна информация може да посетите страницата на конференцията:
http://conference.ubbcluj.ro/consent/index.php