На 21 и 22 март, 2013 г. в Малта ще се проведе заключителната конференция по проект CONSENT - "Online Privacy: Consenting to your Future". Конференцията ще събере експерти с различни гледни точки (политици, представители на академичните среди, индустрията, граждани), за да обменят опит и знания, както и да дискутират рисковете и възможностите, присъщи на широкото разпространение на социални мрежи и услуги с генерирано от потребителите съдържание (SNS/UGC) в Интернет. Конференцията "Online Privacy: Consenting to your Future" ще включва гост-лектори, доклади от изследванията в рамките на проект CONSENT, както и рецензирани доклади, получени в отговор на Покана за представяне на доклади. Авторите, които желаят да дадат своя принос, следва да изпратят разширено резюме до научният комитет.

Срокът за получаване на разширени резюмета на докладите е удължен до 14 декември 2012 г.

Цялата информация за Конференцията, темите за докладите и тяхното подаване онлайн е достъпна на следния адрес: www.onlineprivacyconference.eu.