На 4 и 5 март 2014 г. в Брюксел ще се проведе заключителната конференция по проект SMART - “Smarter Law For Smart Surveillance”. Събитието има за цел да събере експерти с различен опит и гледни точки (политици, представители разследващите органи и на академичните среди, граждани), за да обменят опит и знания, както и да дискутират рисковете и възможностите, присъщи на на интелигентните системи за наблюдение. Конференцията ще включва гост-лектори, доклади от изследванията в рамките на проект SMART, както и рецензирани доклади, получени в отговор на Покана за представяне на доклади.

Авторите, които желаят да дадат своя принос, следва да изпратят разширено резюме до 31 януари 2014 г. Цялата информация за предстоящата конференция, темите по Поканата за предоставяне на доклади и тяхното подаване онлайн е достъпна на следния адрес: http://conference.smartsurveillance.eu