Home Office (Великобритания)

Home Office възниква през 1782 г., с около 30 000 служители и е институцията във Великобритания, която, отговаря за полицията, борбата с тероризма, границите и гражданството.