CEELI INSTITUT, OPS (CEELI) - Прага

Институтът CEELI е независима организация с нестопанска цел, посветена на утвърждаването на върховенството на закона. Мисията на Института CEELI е да развива върховенството на закона в света с цел защита на основните права и индивидуалните свободи.