CENTRIC - Centre of Excellence in Terrorism, Resilience, Intelligence and Organised Crime Research. Sheffield Hallam University (Великобритания)

CENTRIC (Centre of Excellence in Terrorism, Resilience, Intelligence & Organised Crime Research) е мултидисциплинарна и изследователска организация, намиращата се в рамките на Cultural, Communication and Computing Research Institute (C3RI) в Sheffield Hallam University. Стратегическата цел на CENTRIC е да се разработи пресечната точка между четири ключови заинтересовани страни в сферата на сигурността: гражданите, правоприлагащите агенции, индустрията и академичните среди.