Ce.S.I. Centro Studi Industriali Srl – CESI

Ce.S.I. Centro Studi Industriali Srl (CESI) е независимо МСП, което фокусира своите дейности върху проектиране, инженерство и консултации в четири стратегически бизнес области: машинни инструменти, усъвършенствани материали, транспорт и микротехнологии. Основният сектор на пазара е този на прецизните машинни инструменти и производственото оборудване за автомобилната, космическата и енергийната индустрия. Висококвалифицираният инженерен персонал, заедно с постоянното сътрудничество в световен мащаб с най-важните университети и изследователски центрове, позволява на CeSI да постига важни индустриални резултати и да повишава собствената си конкурентоспособност, както и тази на клиентите си.