Между 15-ти и 16-ти май 2024 г., бе проведена Четвъртата работна среща по проект DATAMITE. Домакин на събитието бе PSNC Future Labs, в Познан, Полша, където партньорите се срещнаха за задълбочена дискусия относно постигнатия напредък, както и с цел, разглеждане на по-нататъшните стъпки, които следва да бъдат предприети. Двудневната Среща бе предшествана от еднодневен Hackathon.

Ден 1 стартира с обзор относно аспектите на управление и координация на проекта, както и с обстоен преглед на Архитектурата. Срещата продължи с дискусия относно Ключовите показатели за ефективност (KPIs), управлението на данните, бекенд хранилището, хранилището за метаданните, както и фронтенд компонентите. След сесията за Популяризиране, експлоатация и сътрудничество, както и тази посветена на Инструментите за поддръжка на данни и модела за сигурност, Ден 1 завърши с кратък семинар посветен на темата Валидиране на бизнес изискванията и паралелни технически, и пилотни сесии. След задълбочен преглед на модула за Обмен на данни, последван от обиколка на PSNC, предоставяща досег със суперкомпютрите в базата, Ден 2 беше посветен и на Работен пакет 4 Отвъд споделянето: Подход към бизнеса и качеството за насърчаване на европейската икономика на данните. Като лидер на Задача 4.5, Фондация „Право и Интернет“, представлявана от правния експерт, Полина Петрова, проведе презентация относно напредъка на Задача 4.5. Правни и етични аспекти, касаещи споделянето и търговията с данни.

По време на форума, бе официално обявена и предстоящата Пета работна среща по проект DATAMITE, която ще се проведе през месец ноември, 2024 г., в град Ахен, Германия, и чиито домакин ще бъде The Institute for Industrial Management (FIR).