Дата: 24 юни 2017 г.

Четвъртата среща с граждани по проект CARISMAND се проведе на 24-ти юни 2017 г. във Франкфурт, Германия.

Срещите с граждани по проект CARISMAND са събития, чрез които се търси мнението на жителите в различни части на Европа по теми свързани с природни или предизвикани от човешката дейност бедствия. Обсъжданите теми зависят от конкретните рискове, съществуващи в съответния регион. Те поставят в центъра на вниманието специфични културни аспекти, определящи възприятията за риск. Основната цел на всяко събитие е да се съберат достатъчно количествени и качествени данни, които да позволят на екипа на проект CARISMAND детайлен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите въпроси.

Водещи на презентациите бяха проф. Ноели Брокдорф и др. Сандра Апплиби-Арнолд от университета в Малта и Силия Калус от Nutcracker Research Ltd, Великобритания.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.