City of Florence, Municipal Police of Florence (Италия)

Общинска полиция във Флоренция, чието основно задължение е да налага местни наредби и закони за движение от 1854 г.; тя се занимава и с дребни престъпления, КАТ, съдействие на граждани, надзора на публичната собственост, полицейската и обществената безопасност, информация, оповестяване и разследване на актове.