Commune de Molenbeek-Saint-Jean Service Prévention (Белгия)

Molenbeek-Saint-Jean е една от 19-те общини на Столичен регион Брюксел. Населението й наброява 95 000 граждани, което я прави много гъсто населена община, с два пъти над средната стойност в Столичен регион Брюксел. Отделът за превенция на Molenbeek-Saint-Jean се ангажира с предотвратяването на престъпността и укрепването на сигурността и социално сближаване.