Терминът "кибертрафик" обхваща случаи, при които жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация са трафикирани или транспортирани до така наречените "киберсекс бърлоги", където има уеб камери и други електронни средства, чрез които се записва и предава на живо сексуалната им експлоатация.[i] С напредването на технологиите и преплитането им в ежедневието на повечето хора, киберпрестъпленията и експлоатацията също се увеличават.[ii] Това създава изобилие от нови рискове, много от които са особено опасни за маргинализираните групи от обществото, които често са по-уязвими.[iii] Това са например хората в неравностойно икономическо положение или жертви на насилие.

Трафикантите на хора се насочват към кибертрафика, тъй като държавите стават все по-запознати с тяхната дейност и са по-ефективни в спирането им. Престъпниците започват да предпочитат да „работят“ онлайн, поради следните фактори:

 • киберпрестъпленията осигуряват известно ниво на анонимност, тъй като престъпниците могат да прикрият самоличността и местоположението си, което затруднява проследяването им от властите;[iv]
 • държавните органи често изостават значително по отношение на технологичните си възможности и нивото на експертни познания по въпроси, свързани с киберпространството;[v]
 • престъпниците могат да достигнат до неограничен брой потенциални „клиенти“, които също са защитени от анонимността в Интернет;[vi]
 • разпространението на технологиите и евтините цени на повечето устройства, като уеб камери, клавиатури и т.н., правят участието на престъпниците в кибертрафик изключително достъпно;[vii]
 • все повече хора прекарват по-голямата част от времето си онлайн, което предоставя повече възможности за злоупотреби от страна на престъпниците.
 • интернет също така дава възможност на престъпниците да получат достъп до потенциални жертви. Чрез различни чат системи или други методи за комуникация те създават връзка с жертвата, печелят доверието ѝ и след това я манипулират да влезе в техните структури за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.[viii] След като влязат, жертвите често са твърде уплашени, за да се опитат да избягат или да потърсят помощ;[ix]
 • някои престъпници събират лични данни и снимки на потенциални жертви - те могат да влязат в устройството на жертвата без разрешение и да ги откраднат или пък да манипулират жертвата сама да даде интимни снимки. След това те могат да изнудват жертвата да изпраща все по-провокативно съдържание, което престъпникът да използва за печалба; [x]
 • в случаите на деца, жертва на кибертрафик, самите родители може да са принудили детето да участва в престъпната дейност и експлоатация. Родителите често прибягват до това, защото се стремят да получат финансови облаги и да превъзмогнат трудностите на бедността.[xi] Някои родители дори смятат, че кибертрафикът не води до същите последици като традиционния секс трафик. Например някои родители може да смятат, че в случаите, когато децата само се показват по провокативен начин пред камера, но не участват в реални действия с възрастни, последиците за детето не са толкова тежки.[xii] Това обаче е далеч от истината, тъй като всяко експлоататорско и насилническо поведение, в което участва дете, има пагубно въздействие върху него.
 • правоприлагащите органи следва да са възможно най-старателни при разследването на всички случаи на кибертрафик. Ако повече престъпници бъдат залавяни и получават по-строги присъди, по-малко хора ще бъдат стимулирани да участват в такива онлайн структури за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.[xiii] Затова правоприлагащите органи трябва да инвестират повече ресурси в технологии и експерти, които да могат да проследяват престъпниците, дори когато крият местоположението си.
 • законодателите също трябва да насочат усилията си към решаването на тези предизвикателства, например чрез криминализиране на търсенето, закупуването и притежанието на сексуално съдържание, създадено по незаконен начин.
 • обществеността трябва да бъде по-добре информирана относно тези съвременни въпроси и да знае как да разпознава рисковете и на кого да сигнализира. Изглежда, че подателите на сигнали са изключително важни, тъй като правоприлагащите органи не винаги са в състояние сами да проследят престъпниците.[xiv]
 • генерално властите следва да се стремят да предоставят достатъчно ресурси и подкрепа на маргинализираните групи, за да не стават те лесни жертви на престъпници, които им обещават пари и по-добър живот.

Всички тези фактори превръщат кибертрафика във все по-разпространена практика, но също така създават много трудности за правоприлагащите органи, които се опитват да се борят с него. За да разберем наистина силите, които стоят зад кибертрафика, трябва да обърнем внимание и на факторите, които водят до това, че все повече деца и жени стават жертви на това престъпление:

В тази връзка, когато се търси начин да се ограничи нарастването на кибертрафика, следва да се предприемат следните стъпки:

 • правоприлагащите органи следва да са възможно най-старателни при разследването на всички случаи на кибертрафик. Ако повече престъпници бъдат залавяни и получават по-строги присъди, по-малко хора ще бъдат стимулирани да участват в такива онлайн структури за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.[i] Затова правоприлагащите органи трябва да инвестират повече ресурси в технологии и експерти, които да могат да проследяват престъпниците, дори когато крият местоположението си.
 • законодателите също трябва да насочат усилията си към решаването на тези предизвикателства, например чрез криминализиране на търсенето, закупуването и притежанието на сексуално съдържание, създадено по незаконен начин.
 • обществеността трябва да бъде по-добре информирана относно тези съвременни въпроси и да знае как да разпознава рисковете и на кого да сигнализира. Изглежда, че подателите на сигнали са изключително важни, тъй като правоприлагащите органи не винаги са в състояние сами да проследят престъпниците.[ii]
 • генерално властите следва да се стремят да предоставят достатъчно ресурси и подкрепа на маргинализираните групи, за да не стават те лесни жертви на престъпници, които им обещават пари и по-добър живот.

Настоящата публикация е създадена по проект A4, който се изпълнява в рамките на ‘Фонд за вътрешна сигурност – полиция’ на Европейската комисия в рамките на Договор №101021832. Всички публикации в рамките на проект A4 са отговорност единствено на техните автори, като те по никакъв начин не изразяват и не влияят върху възгледите на Европейската комисия.


[i] De Leon, бележка 9

[ii] De Leon, бележка 9[i] Joshua T. Carback "Cybersex Trafficking: Toward a More Effective Prosecutorial Response", (2018), Criminal Law Bulletin, 54 (1): 64–183; "International Efforts by Police Leadership to Combat Human Trafficking". FBI Law Enforcement Bulletin. 8 юни 2016

[ii] Victoria Garcia, ‘Cybersex Trafficking: Grooming & Exploitation Online’, (The Exodus Road, 15 март 2019), достъпно на: https://theexodusroad.com/cybersex-trafficking-grooming-exploitation-online/, последно посетено: 19 май 2022

[iii] Garcia, бележка 2

[iv] Garcia, бележка 2

[v] Garcia, бележка 2

[vi] Garcia, бележка 2

[vii] Aurora Almendral,‘Cheap tech and widespread internet access fuel rise in cybersex trafficking’, (NBC News, 30 юни 2018), достъпно на: https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/cheap-tech-widespread-internet-access-fuel-rise-cybersex-trafficking-n886886, последно посетено: 19 май 2022

[viii] Ashley Berends, ‘Human traffickers are using online tools to make a connection with potential victims’, (The Star, 4 май 2022), достъпно на: https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2022/05/04/human-traffickers-are-using-online-tools-to-make-a-connection-with-potential-victims, последно посетено: 19 май 2022

[ix] Sunshine de Leon, ‘Cyber-sex trafficking: A 21st century scourge’, (CNN, 18 юли 2013), достъпно на: https://edition.cnn.com/2013/07/17/world/asia/philippines-cybersex-trafficking/index.html, последно посетено: 19 май 2022

[x] Редакторска колегия, ‘What Is Nth Room? The Horrific True Story of 'Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom'’, (Esquire, 17 май 2022), достъпно на: https://www.msn.com/en-gb/news/world/what-is-nth-room-the-horrific-true-story-of-cyber-e2-80-8b-e2-80-8bhell-destroy-the-nth-chatroom/ar-AAXmIE5?ocid=BingNewsSearch, последно посетено: 19 май 2022

[xi] De Leon, бележка 9

[xii] Almendral, бележка 7

[xiii] De Leon, бележка 9

[xiv] De Leon, бележка 9