Defence for Children International - Italia (DCI Italy)

Интернационална защита за деца е световно движение за правата на децата с Национални секции и асоциирани членове, действащи и в петте континента. Всяка една от националните секции работи по въпроси, свързани с правата на детето, които отговарят на съответните им национални изисквания.