Defence for Children International (Италия)

Defence for Children International е международна организация за правата на човека, която насърчава и защитава на правата на децата в продължение на 30 години. Организацията е представена в над 40 страни по целия свят чрез своите национални секции и асоциирани членове, всеки работещ по въпросите на правата на децата, които са от значение за техните национални условия, вариращи от младежко правосъдие, поставяйки край на детския труд, трафика на деца и насилие срещу деца, за да насърчава участието на децата в обществото.