Адв. Десислава Кръстева - Старши Правен експерт във Фондация „Право и Интернет“ и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, беше лектор на два последователни семинара, организирани от International Data Corporation (IDC), световен лидер в областта на пазарните проучвания, консултантските услуги и организирането на събития за пазарите на информационните технологии, телекомуникациите и потребителската техника.

Семинарите, проведени на 31 май и 07 юни в гр. София имаха за цел да дадат поглед от ръководна гледна точка върху Общия регламент относно защитата на данни (Общия регламент) и отражението му върху бизнеса. И двете събития се радваха на силно участие от страна на юристи, мениджъри „Вътрешен контрол“ и „Информационна сигурност“ в някои от най-големите банки, търговски вериги, телеком и пощенски оператори, производители и IT компании, развиващи дейност в България.

Адв. Десислава Кръстева, която е сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (CIPP/E) на International Association of Privacy Professionals, беше поканена да представи правните аспекти, свързани с Общия регламент, който влиза в сила на 25.05.2018 г. Като един от най-изявените експерти в областта на защитата на личните данни в България, наред със значителните си познания и опит в правото на информационните технологии, адв. Кръстева е сред малцината, способни да направят ясен и практически насочен анализ на Регламента, както и да консултират действията, които бизнесът трябва да предприеме, за да се подготви за предстоящото му влизане в сила.