Проектът DEEP (Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта) е 24-месечен проект, насочен към настоящи и завършили ученици, както и преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), училища и институции в тази област, компании, малки и средни предприятия и социални партньори.

Проектът има за цел да повиши шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и техните дигитални умения. Един от иновативните елементи на проекта DEEP е, че тези умения няма да бъдат разглеждани отделно, а в рамките на интердисциплинарен подход. От друга страна, учители/обучители/ментори в рамките на професионалното образование и обучение, ще получат необходимите инструменти и знания, за да помогнат на учащите в областта да постигат на тези умения. DEEP предлага интегриран подход, възможен единствено чрез сътрудничество между партньори, действащи в различни сектори.

Дейностите по проекта са съсредоточени около следните аспекти: 1. въвеждане на предприемачеството като ключово умение в областта на ПОО; 2. Идентифициране на най-добрите практики на ниво ЕС, които изискват участието на международно партньорство; 3. снабдяване на учителите /обучители/наставници в областта на ПОО с необходимите инструменти и знания, посредством които да помогнат на учащите да придобият бързо новите знания и умения.

Проектът включва консорциум от седем партньора от шест държави - Белгия, България, Италия, Полша, Португалия и Испания. Координаторът на DEEP - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznychfundacja Naukowa– CASE (Полша) изпълнява проекта съвместно със следните партньори: Customized Training Solutions SP. Z O.O. – CTS (Полша), Mindshift Talent Advisory lda (Португалия), IDP SAS Di Giancarlo Costantino (Italian Development Partners) – IDP (Италия), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires – IHF (Белгия), Internet Web Solutions SL – IWS (Испания) and Law and Internet Foundation – LIF (България).

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

Тук може да попълните ВЪПРОСНИКА.

Уебсайт на проект DEEP