Дикон Груп (България)

Дикон Груп ЕООД e компания с над 10 години опит на българския пазар, предлагаща консултантски услуги, бизнес обучения, управление и развитие на проекти, финансирани от ЕС и други донори, както и изследвания и анализи. Дикон Груп активно участва в правителствени комисии и работни групи в България в сферите на трудовото законодателство, земеделието, туризма.


Експертни дейности