DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V. - DIN

DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V. (DIN) (Немски институт за стандартизация) е немска национална организация за стандартизация. DIN разработва стандарти и спецификации като услуга за индустрията, държавата и обществото като цяло. Като регистрирана асоциация с нестопанска цел, DIN е със седалище в Берлин от 1917 г. Основната задача на DIN е да работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни за разработване на стандарти, основани на консенсус, които отговарят на пазарните изисквания. Около 32 000 експерти от промишлеността, научните изследвания, потребителския сектор и общественото достояние допринасят със своите умения и опит в процеса на стандартизация.