DiploFoundation (Малта)

Diplo работи за увеличаване на капацитета на малките и развиващи се държави за да могат да се включат ефективно в международната политика, преговорите и дипломацията, за да се увеличи тяхната интеграция и ефективността на международните политики и за подобряване на глобалното управление и международната политика за развитие. Това се постига чрез осигуряване на програми за развитие на капацитета; използване и разработване на инструменти за електронно участие в глобалното управление; обучение на държавни служители, осигуряване на специализирани и ефективни академични програми и засилване на участието на недържавни участници - включително тези от академичните среди и гражданското общество - в международни отношения и политически процеси.


Експертни дейности