На 14 октомври 2019г. в Дома на Европа се проведе Дискусионна среща по проект PRESENT. Събитието бе организирано и проведено от екипа на Фондация „Право и Интернет“, а участници бяха практикуващи юристи, съдии, прокурори, както и представители на академичните среди в сферата на наказателния процес.

Програмата стартира с представяне на проекта от Атанас Киров, правен сътрудник във Фондация "Право и Интернет", след което думата бе предоставена на проф. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет“, който говори по темата за бъдещето на информационните технологии в наказателния процес. Деница Кожухарова, ръководител на отдел „Права на човека“ представи основните резултати постигнати до момента от партньорството в рамките на изпълнението на проект PRESENT.

Събитието приключи с отворена дискусия, по време на която всички участници бяха поканени да зададат своите въпроси и да обсъждат теми, свързани с прилагането на Директива (ЕС) 2016/343.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор № 760482.