На 4 и 5 юни2018 г. в Брюксел, Белгия, доц. дДаниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, взе участие в конференция Future Technology Analysis - Future in the making”. Фокус на конференцията са новите предизвикателства пред създаването на политики и методи за преодоляването им.

Конференцията има за цел да допринесе за трансформиране и реформиране на процеса на разработване на политики чрез:

представяне и обсъждане на идеи от актуални проучвания, ориентирани към бъдещето, по конкретни въпроси, свързани с политики;

споделяне на опит относно начина, по който прогнозирането се използва при разработване на политики;

демонстриране влиянието на прогнозирането върху на създаването на политики и вземането на решения;

подкрепа на напредъка на методите, практиките и допълващите подходи към променящите се потребности от изготвяне на политики;

мотивиране на възприемането на тези подходи и обмен между практикуващите и създателите на политики.

В рамките на събитието доц. д-р Даниела Илиева-Колева представи доклад на тема “Paigniophobia. Daring to use a serious game in China в съавторство с докторанта на Висше училище по застраховане и финанси, Епаминондас Христофилопулос.

Събитието е организирано от Съвместния изследователски център на Европейската комисия като част от Science Hub събитията на ЕС.