В София днес се обсъжда Е- правосъдието, повод за това е 12-ят брой на Юридически барометър. Темата на броя е „Електронното правосъдие”.

Проф. д-р Георги Димитров - преподавател по право на информационните и комуникационните технологии в УНИБИТ и БАН, коментира за Радио София, че „За да се даде възможност за упражняване на процесуалните права в електронна форма, трябва да има ясни правила, които да се установяват със закон. Според професора политиците имат нагласа за електронно управление, средства за това също има- по ОП „Добро управление”, така че всичко е въпрос на приоритетност и експедитивност. Това са основните фактори за бързото въвеждане на тази реформа”.