С голямо удоволствие искаме да ви поканим на Международен семинар, в който ще обсъдим и проучим съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, в частност правата на деца жертви на престъпление, с участието на Robert Spano - председател на Европейския съд по правата на човека и Bragi Guđbrandsson, основател на Barnahus в Исландия и член на Комитета по правата на детето.

Събитието ще сепроведе на 14 юни 2022 и ще започне в 13:30, като ще се проведе на английски с осигурен симултанен превод на българки, гръцки, италиански и румънски.

Можете да се регистрирате тук.