Дата: 27.06.2019

Тема: Методология за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви на престъплениеМоже да се регистрирате за участие тук.

Събитието се организира в рамките на проекта Е-PROTECT, който се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270.