Дата: 15 май 2018 г.

Регистрирайте се за предстоящия E-PROTECT Policy Briefing!

На 15-ти май 2018 г. ще се проведе събитие по проект E-PROTECT. Мястото е Дом на Европа, който се намира на ул. „Г.С.Раковски“ 124, гр. София.

Събитието ще събере професионалисти, работещи с деца жертви на престъпления, представители на държавни институции, медии и други ключови заинтересовани страни, които ще обсъдят проекта „Осигуряване на по-добра закрила на децата жертви на престъпление“ (E-PROTECT). Семинарът ще се фокусира върху вече реализираните дейности по проекта, както и върху следващите стъпки от изпълнението му, за да се ангажира по-широка аудитория с планираните очаквани резултати.

За регистрация, моля влезте тук.

ПРОГРАМА

09:30 - 10:00

Регистрация & Welcome coffee

10:00 - 10:20

Представяне на проект „Осигуряване на по-добра закрила на децата жертви на престъпление“ (E-PROTECT)

10:20 - 10:40

Представяне на електронната платформа www.childprotect.eu - пространство за мултидисциплинарно сътрудничество между професионалисти, работещи с деца жертви на престъпления

10:40 - 11:00

Представяне на резултатите от проучванията, извършени по проект E-PROTECT

11:00 - 11:20

Бележник 2018: Оценка и препоръки относно транспонирането на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертви на престъпления

Диляна Славкова

Национална мрежа за децата

11:20 - 11:40

Предоставяне на директна подкрепа на деца, пострадали от насилие

Юлия Андонова

Фондация „П.У.Л.С.“

11:40 - 12:00

Индивидуална оценка на дете-жертва на престъпление според Директива 2012/29/ЕС

Борислава Гицова

Институт по Социални Дейности и Практики

12:00 - 13:00

Networking coffee